add 苏大研究生微信
为你免费答疑

免费领真题,找辅导
欢迎各位关注微信或加群。我们会在QQ群和微信群不定期做考研答疑会,并且会有考研资料分享哦。其他时间也可以与我们研学姐咨询一些考研问题。
苏州大学考研QQ群:请根据需要加入,切勿多加
序号 qq群名 qq群号 备注
1 2016苏州大学考研 329811382 苏大16年考研,考研信息交流,在线答疑
2 苏州大学考研2017 411107749 苏大17年考研,考研信息交流,在线答疑
3                                              2017苏大考研交流群            413339154     苏大17年考研,考研信息交流,在线答疑
4        2017苏州大学考研             178387822     苏大17年考研,考研信息交流,在线答疑
苏州大学学姐微信号:kaosuda
苏州大学微信订阅号:suda44
微信扫描二维码也可添加:

越考考研微信公众号号: